L O A D I N G

Bohoslužby

Opatský kostel Panny Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a Prokopa

Mše svatá denně v 10.00, nešpory denně v 17.30

Bohoslužby zajišťuje místní komunita benediktinů
Rektor kostela P. Dominik Maria Eremiáš OSB

Klášterní kostel sv. Kosmy a Damiána

Svatá liturgie – neděle 12.00 česky, úterý a čtvrtek 17.00 česky, pátek 18.00 ukrajinsky

Neděle v 7.45 sv. liturgie ukrajinsky

Bohoslužby zajišťuje Řeckokatolická farnost u sv. Klimenta v Praze
Farář mitr. prot. Mgr. Vasyl Slivocký, syncel
https://www.exarchat.cz/